Avís legal

MARTELLdisseny.com ofereix informació relacionada amb el tipus d’activitat que realitza i els productes i serveis que ofereix.

El contingut que aquí es publica només té efectes informatius i no constitueix, de cap manera, una proposta vinculant susceptible d’obligar a l’usuari a contractar productes o serveis amb l’empresa.

Les activitats realitzades amb MARTELL, Disseny i estratègia creativa es duen a terme sota la jurisdicció del dret andorrà i els convenis internacionals signats. Per a qualsevol discrepància o litigi són competents els Tribunals del Principat d’Andorra.

Als efectes anteriors, per MartellDisseny.com s’entén l’empresa MARTELL, Disseny i estratègia creativa així com les seves empreses filials i societats participades amb el seu respectiu personal.

Propietat intel·lectual de la web

El contingut d’aquesta web – incloent, sense caràcter exhaustiu, textos, imatges, marques, logotips i altres signes distintius, arxius d’àudio o vídeo, combinacions de colors – està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual.

La distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts d’aquest web amb finalitats públiques o comercials sense l’autorització de Glop de Blau és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

D’altra banda, es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per utilitzar, copiar, imprimir, transferir i descarregar a l’ordinador personal qualsevol material o document disponible per a aquesta finalitat al web.

Condicions d’ús de la web

MARTELL, Disseny i estratègia creativa es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de forma temporal o definitiva sense previ avís. Especialment quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a MARTELL, Disseny i estratègia creativa que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest website.

MARTELL, Disseny i estratègia creativa declina la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts.
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició en el mateix web.

MARTELL, Disseny i estratègia creativa no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica d’aquests que aparegui publicada al web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats de les dificultats d’accés al web, incloent-hi els provocats per malware o atacs informàtics, i de cap manera de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

MARTELL, Disseny i estratègia creativa declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per la mateixa empresa; o no publicada amb el seu nom, i especialment declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines de MARTELL, Disseny i estratègia creativa.


MARTELL, Disseny i estratègia creativa,

Urbanització Camp de Baix, casa núm. 9 AD400 SISPONY · PRINCIPAT D'ANDORRA
email: martell.disseny@gmail.com

Atendrem en la major brevetat les vostres inquietuds d’acord amb la legislació aplicable.